test compsa

LOREM IPSUM DOLOR

test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

LOREM IPSUM DOLOR

test2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

  DADES PERSONALS DEL JUGADOR

  CATEGORIA

  INFANTILCADETJÚNIOR

  NOM

  COGNOMS

  DATA NAIXEMENT

  ADREÇA

  CP

  POBLACIÓ   

  TELÈFON 1

  TELÈFON 2   

  CORREU ELECTRÒNIC

  GERMANS

  Tens algun germà gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo

  En cas afirmatiu, en quina?

  QUOTA A PAGAR

  Quota estandard:-

  Descompte 20% per germà: -

  TOTAL QUOTA:

  -

  FORMA DE PAGAMENT

  FORMA PAGAMENT

  Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Properament donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726

  Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat

  No es giraran rebuts bancaris!

  AUTORITZACIONS

  En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:

  1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

  2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

  3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

  4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

  5 -Política de compra i la política de venta

  Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full