CONDICIONS GENERALS

CONDICIONS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, cbbalaguer.cat, del qual CLUB BASQUET BALAGUER és titular.

Els dominis cbbalaguer.cat, amb tots els subdominis associats, pertanyen a CLUB BASQUET BALAGUER, NIF: G25230657 amb domicili a C/ URGELL Nº 100. CLUB BASQUET BALAGUER.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon MOBIL, o enviant un correu electrònic a CORREU.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, CLUB BASQUET BALAGUER informa:

OBJECTE

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online CLUB BASQUET BALAGUER, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web cbbalaguer.cat.

En utilitzar el lloc web cbbalaguer.cat o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si vostè no està d’acord amb totes les Condicions i amb la
Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web cbbalaguer.cat té per objecte la reserva de una estància al nostre parc, amb la possibilitat de pagament de la reserva.

COMANDES

El realitzar una comanda a cbbalaguer.cat equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web cbbalaguer.cat només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder
fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de cbbalaguer.cat garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes

CLUB BASQUET BALAGUER ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent
i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les
seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l’entitat financera corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de l’entitat financera corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem
formalitzar cap contracte amb vostè.

CLUB BASQUET BALAGUER es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de cbbalaguer.cat pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi
en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des cbbalaguer.cat ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la vostra disposició
la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic a info@cbbalaguer.cat

DEVOLUCIONS

Es pot cancel·lar una inscripcio posant-se en contacte amb nosaltres amb un plaç de 5 dies.

ENVIAMENT

No hi ha envimament, simplement es un correu electrónic que s’envia al correu del client. No hi ha cap mena de cost o taxa.

RESPONSABILITAT

CLUB BASQUET BALAGUER no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. CLUB BASQUET BALAGUER no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts
pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per CLUB BASQUET BALAGUER o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

CLUB BASQUET BALAGUER no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport
o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a CLUB BASQUET BALAGUER per arribar a una resolució amistosa.

LLEI APLICABLE

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i CLUB BASQUET BALAGUER les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació
vigent en la matèria.