Protocol lesions 22/23

ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA

Temporada 2022-2023

Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat és imprescindible disposar de llicència federativa vigent i de l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s’ha de comunicar prèviament l’accident (900 404 444). Posteriorment, el més aviat possible i com a màxim dins els següents 7 dies cal enviar el comunicat d’accident. L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 7 dies des que es produeix el mateix, de la següent forma: 
    1. Que l’entrenador/a informi alguna de les coordinadores (Clara o Cris) per a poder fer el corresponent seguiment.
    2. Trucar al número de dalt: 900 404 444.
    3. NO es pot anar al CAP. S’ha d’anar a la Perpetuo Socorro a Lleida.
    4. L’informe d’accident l’enviem nosaltres mateixos des del club a la companyia.
    5. Demanaran el número de pòlissa: 048957716.