Protocol lesions 21/22

ASSEGURANÇA ESPORTIVA OBLIGATÒRIA

Temporada 2021-2022

 

Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic Concertat és imprescindible disposar de llicència federativa vigent i de l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, per tant s’ha de comunicar prèviament l’accident (913 255 568). Posteriorment, el més aviat possible i com a màxim dins els següents 7 dies cal enviar el comunicat d’accident.

L’accident ha de ser comunicat en un període màxim de 7 dies des que es produeix el mateix, de la següent forma: 

    1. Enviar el comunicat d’accidents degudament emplenat juntament amb els informes i prescripcions mèdiques si n’hi haguessin a: sinistres@unifedesport.com. El comunicat podrà ser enviat pel club/persona federada/familiar sempre que estigui segellat i signat pel club. Per tal d’evitar-vos tràmits, des del club ens encarregarem d’aquest tràmit.
    2. La plataforma d’assistència d’Allianz es posarà en contacte amb la persona federada per comunicar si el sinistre és objecte de cobertura, i en conseqüència, remetrà les autoritzacions necessàries, així com els centres als quals podrà acudir. 
  • Per sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementàries serà el mateix Centre Mèdic qui ho sol·liciti a la companyia asistenciacolectivos.es@allianz.com i aquesta enviarà l’autorització corresponent al centre mèdic sol·licitant.