Campus Estiu 2020

INSCRIPCIÓ CAMPUS D’ESTIU

Un cop hagueu omplert el formulari, caldrà fer l’ingrés al nº de compte següent amb el nom del jugador/a al concepte:

ES96 0081 0106 64 0001226726 (Banc Sabadell)