BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2021/22 – MINI

Benvolgudes famílies,

Per a realitzar la inscripció de la present temporada heu d’adjuntar-nos la següent documentació:

 • Si la temporada passada ja éreu jugadors/es de la FCBQ: sol·licitud de llicència i revisió mèdica. No cal fer la revisió mèdica si el jugador/a és del 2005 o posteriors i la vau fer l’any passat. En qualsevol dels altres casos és imprescindible realitzar-la.
 • Si la temporada passada no éreu jugadors/es de la FCBQ: sol·licitud de llicència, revisió mèdica, DNI, TSI i foto de carnet.

Per a fer la revisió mèdica us podeu realitzar al centre mèdic que desitgeu, encara que nosaltres us oferim la possibilitat d’anar al Centre Mèdic Prisma de Balaguer (c/Sant Lluís 4). La forma de pagament, igual que la temporada passada, serà mitjançant transferència, pagament amb targeta de forma online o pagament amb targeta/efectiu a oficina del CB Balaguer. En cas de fraccionar el pagament, contacteu amb la vostra entitat bancària ja que No es giraran rebuts bancaris! Per a qüestions sobre mètodes de pagament, contacteu amb tresoreria@cbbalaguer.cat

Per tal de tramitar la fitxa del jugador/a, és imprescindible que presenteu tots els documents necessaris conjuntament i per aquesta via. Si teniu algun dubte sobre aquest procés, adreceu-vos a coordinador@cbbalaguer.cat

 

  INFORMACIÓ INICIAL

  L'any passat ja vaig jugar en aquest club? SiNo
  JUGADOR/A


  DADES PERSONALS DEL JUGADOR

  CATEGORIA
  MINI 2010-2011
  NOM
  COGNOMS
  DATA NAIXEMENT
  ADREÇA
  CP
  POBLACIÓ   
  TELÈFON 1
  TELÈFON 2   
  CORREU ELECTRÒNIC


  GERMANS


  Tens algun germà gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo
  En cas afirmatiu, en quina?


  QUOTA A PAGAR

  Quota estandard:-

  Descompte 20% per germà: -

  Descompte COVID-19: -

  TOTAL QUOTA:
  -  FORMA DE PAGAMENT

  FORMA PAGAMENT
  Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Al setembre donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726  Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat


  No es giraran rebuts bancaris!
  AUTORITZACIONS


  En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:


  1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

  2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

  3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

  4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

  5 -Política de compra i la política de venta  Descarrega el document de Revisio mèdica d'aquest enllaç: Descarregar REVISIÓ MÈDICAi puja-la un cop completada:
  (sol pels nous jugadors, els que ja estàveu l'any passat no és necessari)


  Descarrega el document de Sol·licitud de Llicència d'aquest enllaç:
  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
  puja-la un cop completada:

  REBUT BANCARI (si fas transferència)


  FOTO CARNET


  Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full