BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022/23 – ESCOLA i BABIES

Benvolgudes famílies,

Per a realitzar la inscripció de la present temporada no heu d’adjuntar cap document. A tenir en compte:

– En cas que no hagueu jugat amb anterioritat al club us demanarem la documentació necessària per correu electrònic i ens l’haureu d’adjuntar per allí.

La forma de pagament, igual que la temporada passada, serà mitjançant transferència, pagament amb targeta de forma online o pagament amb targeta/efectiu a oficina del CB Balaguer. En cas de fraccionar el pagament, contacteu amb la vostra entitat bancària ja que No es giraran rebuts bancaris! 

Per a qüestions sobre mètodes de pagament, contacteu amb tresoreria@cbbalaguer.cat.

Enguany la federació ha canviat el procés de validació de les fitxes i per les llicències d’escola i babies, com que competeixen a trobades i no en competició federada, ens n’encarreguem nosaltres. Si teniu algun dubte sobre aquest procés, adreceu-vos a coordinacio@cbbalaguer.cat. Us convocarem un dia per correu.

1. Descarrega’t l’última versió de l’app BQBàsquetCatala, registrar-vos o actualitzar la que teniu.

2. Afegiu un correu electrònic i una contrassenya per registrar-vos.

3. Accediu a “Les meves llicències”

4. Entreu “Llicència i Contrassenya” amb els codis que us facilitaran els entrenadors/es individualment. 

5. Heu de comprovar que les vostres dades siguin correctes. En cas contrari, feu-nos-ho saber via la Bústia CBB.

6. Un cop comprovades, finalitzeu al llicència.

7. Aneu omplint tots els camps sol·licitats.

8. Quan tots els camps estiguin omplerts, apareixerà la vostra llicència. Comproveu de nou que les dades siguin correctes.

9. Premeu “Començar”. Aquest pas pot tardar una estona.

10. Es genera la llicència, premeu “Enviar document i següent”.

11. SIGNATURA DIGITAL DE LA LLICÈNCIA: l’últim pas informa que ha estat signat correctament. Cal acceptar el missatge de confirmació prenent “Acceptar”. A continuació cal prémer “Següent” per finalitzar la signatura. 

Nosaltres des del club hem escollit fer el pagament des del club, de manera que el vostre procediment ja ha finalitzat.

Si teniu algun dubte sobre aquest procés, adreceu-vos a coordinacio@cbbalaguer.cat. Us convocarem un dia per correu.


  DADES PERSONALS DEL JUGADOR

  CATEGORIA
  BABIESESCOLA
  NOM
  COGNOMS
  DATA NAIXEMENT
  ADREÇA
  CP
  POBLACIÓ   
  TELÈFON 1
  TELÈFON 2   
  CORREU ELECTRÒNIC


  GERMANS


  Tens algun germà gran al CBB jugant en alguna altra categoria? SiNo
  En cas afirmatiu, en quina?


  QUOTA A PAGAR

  Quota estandard:-

  Descompte 20% per germà: -

  TOTAL QUOTA:
  -  FORMA DE PAGAMENT

  FORMA PAGAMENT
  Pagament amb TargetaPagament amb Targeta o Efectiu a l'oficina (Properament donarem horaris)Transferència o ingrés al compte del CB Balaguer Banc Sabadell - ES96 0081 0106 64 0001226726  Per pagaments a terminis, escollir opció targeta o parlar amb tresoreria@cbbalaguer.cat


  No es giraran rebuts bancaris!
  AUTORITZACIONS


  En/na com a pare/mare/tutor de la persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:


  1- Realitzar l'activitat de bàsquet al CB Balaguer amb tot el que comporta: desplaçaments, entrenament i altres activitats que es derivessin d'aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s'avenen a portar jugadors en els seus vehícles.

  2- Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d'adoptar en cas d'extrema urgència sempre a l'empara de la pertinent direcció facultativa.

  3- Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del CB Balaguer, així com a les xarxes socials oficials del club.

  4- LOPD. Les dades reflectides en aquest imprés seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a cap entitat fora del club.

  5 -Política de compra i la política de venta

  Dono la meva conformitat, a tots els punts d'aquest full